МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 3

ПУБЛІЧНІ КОМПАНІЇ

Переваги та недоліки публічності
Юридична та організаційна структура
Зобов'язання щодо розкриття інформації

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 1

Вибір юрисдикції
Приклад холдингової структури

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 2

Сутність та учасники IR
Завдання та організація IR
Розкриття інформації та відповідальність

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 3

Календар та планування IR
Інформація на веб-сайті
День аналітика та аналітичне покриття компанії

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 4